Phương thức thanh toán

Có 3 hình thức thanh toán, kháchhàng có thể lựa chọn hình thức thuận tiện và phù hợp với mình nhất:

  • Cách 1: Thanh toán tiền mặt trực tiếp địa chỉ của chúng tôi
  • Cách 2: Thanh toán khi nhận hàng(COD), khách hàng xem hàng tại nhà, thanh toán tiền mặt cho nhân viên giao nhận hàng.
  • Cách 3: Chuyển khoản trước. Quý khách chuyển khoản trước, sau đó chúng tôi tiến hành giao hàng theo thỏa thuậnhoặc hợp đồng với Quý khách.
  • Cách 4: Thanh toán VISA/MASTERCARD

Thông Tin Tài Khoản Ngân hàng: 

Chủ Tài Khoản :  Ha Thanh Viet

Số Tài Khoản : 19032637926020

Ngân hàng Techcombank chi nhánh quận 10

Chủ Tài Khoản :  Ha Thanh Viet

Số Tài Khoản : 0181003477814

Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Sài gòn

Lưu ý

Nội dung chuyển khoản ghi rõ họ tên và chuyển cho món hàng nào. Sau khi chuyển khoản, chúng tôi sẽ liên hệ xác nhận và tiến hành giao hàng. Nếu sau thời gian thỏa thuận mà chúng tôi không giao hàng hoặc không phản hồi lại, quý khách có thể gửi khiếu nại trực tiếp về địa chỉ trụ sở và yêu cầu bồi thường nếu chứng minh được sự chậm trễ làm ảnh hưởng đến kinh doanh của quý khách.

Đối với khách hàng có nhu cầu mua số lượng lớn để kinh doanh hoặc buôn sỉ vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để có chính sách giá cả hợp lý. Và việc thanh toán sẽ được thực hiện theo hợp đồng.

Chúng tôi cam kết kinh doanh minh bạch, hợp pháp, bán hàng chất lượng, có nguồn gốc

There are 3 forms of payment, customers can choose the most convenient and suitable method for them:

  • Option 1: Direct cash payment to our address
  • Option 2: Cash on delivery (COD), customer view goods at home, pay cash to delivery staff
  • Option 3: Bank Transfer (Vietnam only). You transfer the money first, then we deliver the goods according to the agreement or contract with you.
  • Option 4: VISA/MASTERCARD payment

Bank Account Information:  

Account Holder:  Ha Thanh Viet

Account Number: 19032637926020

Techcombank District 10 branch  

Account holder :   Ha Thanh Viet

Account number : 0181003477814

Vietcombank Saigon branch

Note

The transfer content clearly states the full name and which item to transfer. After the transfer, we will contact you to confirm and proceed with the delivery. If after the agreed time we do not deliver the goods or do not respond, you can send a complaint directly to the head office address and claim compensation if it is proven that the delay affects business. For customers wishing to buy in bulk for business or wholesale, please contact us directly for a reasonable price policy. And the payment will be made according to the contract. We are committed to transparent, legal business, quality sales, and origin.