Chính sách đổi hàng

1. Chính sách đổi

Chúng tôi cam kết hàng được giao cho khách hàng là hàng chính hãng thật 100% và còn hạn sử dụng.

 • Thời gian đổi/ trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày nhận được sản phẩm đối với đơn hàng online và 3 ngày đối với đơn hàng mua tại store
 • Khi muốn đổi hàng quý khách vui lòng liên hệ chúng tôi kèm theo hình chụp sản phẩm.
 • Hàng trả lại phải đảm bảo là còn nguyên, chưa qua sử dụng và không bị những lỗi hư hỏng do các yếu tố chủ quan của người sử dụng. 

2. Quy định đổi 

 • Đổi do nhu cầu khách hàng: sản phẩm phải còn nguyên tem, mác, niêm phong của nhà sản xuất. Khách hàng sẽ chịu phí vận chuyển.
 • Do quá trình vận chuyển và đóng gói bị hư hỏng hoặc giao sai sản phẩm: sẽ đổi mới 100% cho khách hàng và nhà cung cấp chịu 100% chi phí vận chuyển
 • Đối với sản phẩm lỗi từ nhà sản xuất, chúng tôi áp dụng đổi sang một sản phẩm khác với giá trị tương đương. Lưu ý, chúng tôi không áp dụng hồi lại tiền.
 • Trước khi hoàn trả quý khách vui lòng liên hệ số chúng tôi  kèm theo ảnh chụp sản phẩm để công ty nắm được hiện trạng sản phẩm để có hướng giải quyết tốt nhất. Miễn phí vận chuyển

1. Exchange Policy

We promise that the goods delivered to our customers are 100% genuine and still within the expiry date.

 • Time to exchange goods within 7 days from the date of receiving the product. And 3 days for the orders in store
 • When you want to exchange goods, please contact us with product photos.
 • Returned goods must be guaranteed to be intact, unused and not damaged due to subjective factors of the user.

2. Regulations on exchange

 • Exchange due to customer demand: the product must have the original stamp, label, and seal of the manufacturer. The customer will bear the shipping fee.
 • Due to damaged shipping and packaging or wrong product delivery: 100% replacement will be given to customers.
 • For defective products from the manufacturer, we apply to exchange for another product of equal value. Note, we do not offer refunds.
 • Before returning, please contact our number  enclosed with a photo of the product so that the company can understand the current status of the product to have the best solution. Free shipping